За година притежателите на персонален код в приходната агенция нараснаха с 14%2Фото© actualno.com

За година притежателите на персонален код в приходната агенция нараснаха с 14%

, 11 новини, 0 прегледа

Националната агенция за приходите (НАП) е издала над 223 000 персонални идентификационни кода (ПИК) през миналата година, съобщават от там.

Близо 1,5 милиона потребители имат активен ПИК на НАП. Сред услугите, които се ползват с него - общо 60, са подаване на данъчни и осигурителни декларации, справки за задълженията с възможност за плащане, включително и за местни данъци и такси, справки за изплатени доходи, за осигурителен доход, за извършени плащания и погасени с тях задължения, актуално състояние на трудови договори, подаване на заявления, получаване на удостоверения и други.

Потребителите, които разполагат с персонален код, могат да проверят дали имат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение и да ги погасят, за да ползват различни данъчни облекчения и отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане до 31 март 2023 г. Данъкоплатците имат възможност да се възползват и от предварително попълнената данъчна декларация, която ще бъде достъпна в Портала за е-услуги в началото на март.