Румъния отпуска над 1,9 милиона евро за спешно драгиране на река Дунав в съвместния румънско-български участък3Фото© nova.bg

Румъния отпуска над 1,9 милиона евро за спешно драгиране на река Дунав в съвместния румънско-български участък

, 7 новини, 0 прегледа

/КРОСС/ Румънското държавно управление реши да отпусне 9,5 млн. леи за осъществяване на незабавно драгиране на река Дунав в взаимния румънско-български бранш, съобщи организация Аджерпрес.

Правителството утвърди отпущането на 9,5 млн. леи (над 1,9 милиона евро) от Фонда за интервенция, с който разполага, за незабавно осъществяване на драгажни работи по река Дунав и други характерни действия за премахване на рисковете, породени от актуалната сериозна хидрологична обстановка.

Тази мярка е нужна, с цел да се усъвършенства плавателният канал и да се обезпечат минимални условия за мореплаване по река Дунав в взаимния румънско-български бранш сред километри 610 и 375 и да се понижи рискът от тапи и времето за изчакване, съобщи представителят на държавното управление Дан Карбунару в държавния замък Виктория.