Планът за интегрирано развитие на Столичната община е приет2Фото© economic.bg

Планът за интегрирано развитие на Столичната община е приет

, 11 новини, 0 прегледа

Планът за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София) във вида, в който е представен, особено в неговата финансова част, ще остане само една идея, мечта и блян как да изглежда София. В него няма реален финансов разчет как би могъл да бъде реализиран. Той беше внесен за разглеждане няколко дни след изборите и СОС е на път да претупа този важен стратегически документ в едно заседание. Това заяви заместник-председателят на групата на „БСП за България“ и на Столичния общински съвет Милка Христова по време на днешната сесия.

Тя изтъкна няколко конкретни факта. „Индикативната стойност на бюджета на Програмата за София е представена с три финансови прогнози. Песимистичен вариант от 5.380 млрд. лева, реалистичен – от 5.890 млрд. лева и оптимистичен – от 6, 745 млрд. лева.

Дори да приемем песимистичния вариант, за да бъдат постигнати целите на Програмата тези средства трябва да залегнат в капиталовите програми на общинските бюджети за следващите шест години. Това означава на година да бъдат планирани приблизително около 900 млн. лева за капиталови разходи, при досега обичайно планирани около 450 млн. лева, включително средства по европейски програми.