КЕВР глоби енергийно дружество за манипулация на пазара3Фото© actualno.com

КЕВР глоби енергийно дружество за манипулация на пазара

, 7 новини, 0 прегледа

Установено е, че това е ставало чрез разслояване на нареждания (layering) и издаване на лъжливи поръчки (spoofing), което е нарушение по чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT). Нарушението е извършено за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2022 г. на пазарен сегмент "В рамките на деня" на БНЕБ ЕАД, посочват от КЕВР.

Куриоз в енергетиката, закони на килограм и ръст на конституционните жалби, отчита Юридически барометър в своя 20-ти юбилеен брой на из...

С близо 8% поскъпва токът за бизнеса утре

Съгласно REMIT манипулация чрез разслояване и лъжливи поръчки е налице при "издаване на множество или големи нареждания за търговия в едната страна на дневника за нареждания, често далеч от най-високата оферта "купува" и най-ниската оферта "продава", с цел да бъде извършена търговия в другата страна на дневника за нареждания. След извършване на търговията, нарежданията се отменят без намерение да бъдат изпълнени - тази практика обикновено е известна като разслояване на поръчки и лъжливи поръчки“.