Интерконекторът с Гърция транспортира природен газ за Молдова от днес2Фото© actualno.com

Интерконекторът с Гърция транспортира природен газ за Молдова от днес

, 5 новини, 0 прегледа

Интерконекторът Гърция - България осигурява преноса на количества природен газ за Молдова. Транспортирането на първите количества стартира от днес, съобщиха от дружеството "Ай Си Джи Би" (ICGB), което реализира проекта.

Интерконекторът има ключова роля за диверсификацията на източниците на доставки на природен газ за региона. Той свързва България директно с Трансадриатическия газопровод и с Южния газов коридор, което позволява достъп до нови, разнообразни източници и допринася пряко за повишената сигурност на доставките. Инфраструктурата е ключова за целия регион на Централна и Югоизточна Европа, като създава изцяло нов маршрут за пренос на природен газ от нови източници до редица държави, включително Молдова и Украйна, допълват от "Ай Си Джи Би".

От 1-ви октомври 2022 г. количествата природен газ, транспортирани по интерконектора, осигуряват близо 1/3 от зимното потребление на България. За момента резервираният капацитет за Молдова също ще се използва за подсигуряване на необходими количества за вътрешното потребление на страната по време на зимния период, гарантирайки надежден и предвидим източник на доставки.