Екоминистерството започва екооценка на проекта за разширение на газовото хранилище ”Чирен”© trud.bg

Екоминистерството започва екооценка на проекта за разширение на газовото хранилище ”Чирен”

, 5 новини, 0 прегледа

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) започва работата по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при разширението на газовото хранилище "Чирен", съобщи пресцентърът на министерството. От страна на "Булгартрансгаз" ЕАД са постъпили общо три инвестиционни предложения, които ще бъдат обединени.

За обединената процедура екоминистърът Асен Личев е уведомил възложителя и кметовете на девет населени места в прилежащата територия на подземното газово хранилище. Възложителят е посочил, че разширението на капацитета на "Чирен" е ключов фактор за сигурността на доставките за България и стимулиране на търговията с газ в целия регион.

На база извършени през годините изследвания е взето решение за поетапно разширение на хранилището, с което се цели увеличаване на дневната производителност до 10 млн. куб. м на ден (сега максимум 4.7 млн. куб. м на ден).