ЦИК назначи Районна избирателна комисия в 28- МИР– Търговище, стана ясно от решение на комисията от днес2Фото© bta.bg

ЦИК назначи Районна избирателна комисия в 28- МИР– Търговище, стана ясно от решение на комисията от днес

, 4 новини, 0 прегледа

Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи Районна избирателна комисия в 28- МИР– Търговище, стана ясно от решение на комисията от днес.

Районната избирателна комисия е в състав от 13 членове, от които един председател, двама зам.-председатели и един секретар.

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.