Активирани са първите е-услуги на МОН3Фото© trud.bg

Активирани са първите е-услуги на МОН

, 4 новини, 0 прегледа

Министерството на образованието и науката активира първите си пет електронни услуги за граждани и юридически лица. Те са достъпни на интернет портала egov.bg. По електронен път занапред ще може да се заявява издаване на удостоверение за придобито у нас до 27 декември 1995 г. полувисше или висше образование, както и за придобита до 22 май 2007 г. образователно-квалификационна степен „специалист по …“. Нова електронна услуга се въвежда и за частните детски градини и училища. Т