4 милиона лева от хазарт - за спортни бази4Фото© economic.bg

4 милиона лева от хазарт - за спортни бази

, 8 новини, 0 прегледа

Хазартът ще задели пари за спортни игрища и площадки. СНИМКА: Пиксабей

Четири милиона лева от постъпленията от хазарт ще бъдат разпределени между държавни и общински училища за изграждането на нови и за ремонт на съществуващи физкултурни салони и спортни площадки. Средствата, заложени в съвместната Годишна програма на министрите на образованието и науката и на младежта и спорта, се отпускат за 2021 г.

Основание е Законът за хазарта, според който не по-малко от 10 процента от прихода отиват за поддръжка, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

С писмо до регионалните управления на образованието (РУО) днес Министерството на образованието и науката (МОН) кани директорите да кандидатстват по програмата. Държавните училища, финансирани от МОН, могат да кандидатстват до 9 ноември т.г. в съответното РУО. РУО ще подреждат постъпилите проектни предложения по критерия "брой ученици в редовна форма на обучение за съответната година". До 15 ноември т.г. общинските и държавните училища, които се финансират от министерствата на културата и на младежта и спорта, подават документи за кандидатстване директно в МОН.