Изявления на Българска национална телевизия

Ние се явихме на избори, за да защитим и реализираме конкретни политики
Българска национална телевизия,
Деница Сачева: ПП-ДБ може да ни дадат знакова подкрепа и с няколко…