Изявления на Румен Радев

Алабализмите не са мой прийом, но очевидно те са такива на други хора
Румен Радев,
Радев за записите: Алабализмите не са мой прийом, службите не са мои