ГЕБР свиква национално събрание на 11 май3Фото© actualno.com

ГЕБР свиква национално събрание на 11 май

, 17 новини, 0 прегледа

Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ свиква Национално събрание на партията. По време на форума, който ще се проведе на 11 май 2021 г., ще бъдат избрани заместник-председатели на партията и нови членове на изпълнителната и контролната комисии. На делегатите ще бъдат предложени за гласуване и промени в Устава на ПП ГЕРБ. Форумът ще се проведе онлайн заради епидемиологичната обстановка. Припомняме, че съгласно действащия Устав на партията, Национално събрание се свиква най-малко веднъж на 4 години.