Изявления

Каквото сме обещали, това си изпълняваме
Бойко Борисов,
Ще искаме в бюджета да бъде записано жизненоважното за общините, каза…