EК увеличава финансирането за научни изследвания за борба с Covid-19© economic.bg

EК увеличава финансирането за научни изследвания за борба с Covid-19

, 5 новини, 0 прегледа

Европейската комисия е изготвила списък от 11 нови проекта, които ще бъдат финансирани с общо 120 млн. евро от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Целта е да бъдат подкрепени спешни изследвания, свързани с коронавируса и неговите варианти.

В 11-те проекта от списъка участват 312 научноизследователски екипа от 40 държави, в това число 38 участници от 23 държави извън ЕС. Финансирането допринася за цялостните усилия на Комисията за предотвратяване, ограничаване и реагиране на въздействието на коронавируса и вариантите му.

Голяма част от проектите ще подкрепят клинични изпитвания на нови лечения и ваксини, както и разработването на широкомащабни кохортни изследвания във връзка с коронавируса и на мрежи, излизащи извън границите на Европа, като по този начин ще се заздравят връзките с европейските инициативи.