Но иначе всеки въпрос е как ще направят правителство. Ето какво стана - смях. Я да ги питам тези вериги бензиностанции, малки, средни и промотирането на тези 25 стотинки отстъпки. Вие разбрахте ли начина, по който ще се изплащат тези стотинки. Първо трябва да направя опашка и да питам на касата дали изплащат 25 стотинки и ако не изплащат, трябва да търсим друга бензиностанция. Ами и ако там не изплащат? Те те вкарват в голямата бензиностанция, където изплащат. Ами ето ти монопол, те са се разбрали. Събота е 9-и, една трета от месеца мина, но досега никой нищо не показа. Сега те искат да купят цели парламентарни групи и депутати. Търсят депутати, които да се подчинят на принципите да не си слушат лидерите и избирателите, както и структурите - това няма никакво значение. А да подкрепите…

Изявления на Бойко Борисов