Изявления на Българска национална телевизия

И всъщност в нашата болница са направени всички реанимационни мероприятия
Българска национална телевизия,
Провеждат вътрешна проверка в болницата, в която е починало детето с…